Zamek Krzyżacki w Nidzicy, gmina Nidzica

fot. sierpień 2010

 • nidzica1
 • nidzica2
 • nidzica3
 • nidzica4
 • nidzica5
 • nidzica6
 • nidzica7
 • nidzica8
 • nidzica9

fot. jakiś czas temu

 • nidzica1
 • nidzica2

Krzyżacy wykorzystując naturalne walory obronne bagnistej doliny Nidy, wybudowali na wzgórzu drewniany zamek strażniczy. Pierwsza o nim wzmianka pochodzi z 1376 roku. Rozbudowę fortyfikacji w wyniku, której powstał jeden z największych, jednoskrzydłowych zamków o charakterze rezydencjonalno - obronnym, zakończono około 1400 r. Stał się on siedzibą zakonnego wójta i miał chronić liczne wsie założone przez Zakon w rejonie Dąbrówna, Olsztynka i Działdowa przed odwetowymi wyprawami Litwinów. Na początku XVI w. zamek został przebudowany a przedzamcze otrzymało w 1517 r. mury obwodowe i basteję na planie koła przystosowaną do broni palnej. W dziejach swej historii fortyfikacja ta, była kilkakrotnie oblegana. W XIX w. zamek został poważnie zdewastowany przez stacjonujące tu wojska. Strażnicę od całkowitej dewastacji uratował radca sądowy Nidzicy, Ferdynand Tymoteusz Gregorovius. Dzięki niemu zamek został w 1830 r. odbudowany i wykorzystany na siedzibę urzędów, na mieszkania prywatne, a także na więzienie. W 1945 roku część pomieszczeń zamkowych uległo spaleniu. W 1965 roku zamek przywrócono do dawnej świetności, zachowując dawny wystrój. (za www.nidzica.pl)

Zamek można zwiedzać z przewodnikiem. Trasa obejmuje ekspozycję historyczną „Z dziejów Ziemi Nidzickiej” w czterech salach przyziemia, wystawę grafik i obrazów Hieronima Skurpskiego, jednego z najwybitniejszych artystów Warmii i Mazur w sali „Relax”. Największą i najważniejszą salą jest sala dawnej kancelarii wójta - zwana Sala Rycerską. Podczas zwiedzania zobaczyć można także kaplicę i refektarz z pięknymi, XV wiecznymi polichromiami oraz gotyckimi sklepieniami oraz salę widokową - dawny krzyżacki spichlerz z pięknym starym obelkowaniem drewnianym i gankami wartowniczymi oraz z panoramą na miasto, zamek i okolicę. Sala widokowa to również sala wystawowa Nidzickiego Ośrodka Kultury noszącą nazwę „Galerii pod Belką”. W gotyckiej scenerii sal zamkowych organizowane są również koncerty, wernisaże, konferencje, bankiety, biesiady i bale. (za www.nok.nidzica.pl)

więcej:

www.rycerze.org/zamek-w-nidzicy

http://nok.nidzica.pl

www.hotelgregorovius.pl/

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież